Ładowanie...

Instalacje i Systemy fotowoltaiczne

panele słoneczne, elektrownie i ogniwa

Fotowoltaika to technologia umożliwiająca przetwarzanie światła słonecznego na energię elektryczną

zostań PROSUMENTEM

Instalacja, montaż, konfiguracja

previous arrow
next arrow
Slider

Dotacje na instalacje fotowoltaiczne.

PROGRAMY OZE PROWADZONE PRZEZ NARODOWY FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ

 • Program PROSUMENT Program - Wspieranie rozproszonych, odnawialnych źródeł energii. Budżet przeznaczony na program wynosi 800 mln zł WIĘCEJ O PROGRAMIE
 • Program BOCIAN - Rozproszone, odnawialne źródła energii Celem programu jest ograniczenie lub uniknięcie emisji CO2. Finansowanie ma formę pożyczki, której kwota wynosi od 2 do 40 mln zł WIĘCEJ O PROGRAMIE
 • Działaniu 1.1 Wspieranie wytwarzania i dystrybucji energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych;
 • Działaniu 1.2 Promowanie efektywności energetycznej i korzystania z odnawialnych źródeł energii w przedsiębiorstwach
 • Działaniu 1.3 Wspieranie efektywności energetycznej w budynkach (publicznych).
 • zwiększenie efektywności wykorzystania energii pierwotnej (odnawialnej),
 • poprawę efektywności energetycznej sektora publicznego i mieszkaniowego (w tym zmniejszenie emisyjności)
 • obniżenie energochłonności przedsiębiorstw,
 • zwiększenie wytwarzania energii ze źródeł odnawialnych
 • rozwój systemu inteligentnych sieci energetycznych na niskich i średnich napięciach

PROGRAM OPERACYJNY INFRASTRUKTURA I ŚRODOWISKO

Na poprawę efektywności energetycznej w sektorze publicznym i mieszkaniowym - 1,8 mld euro. WIĘCEJ O PROGRAMIE

Dotacje na OZE w nowej perspektywie budżetowej na lata 2014-2020 z PO IiŚ będą dostępne w ramach Osi priorytetowej - Zmniejszenie emisyjności gospodarki w następujących działaniach:

W ramach I Osi priorytetowej wsparcie uzyskają działania obejmujące m.in.:

 • W ramach Działania 1.1. Wspieranie wytwarzania i dystrybucji energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych przewiduje się kwalifikowalność wydatków w okresie do 31 grudnia 2023 r., a całkowity budżet działania wynosi 150 mln euro. Wsparcie realizowane będzie za pośrednictwem instrumentów finansowych zwrotnych - pożyczki lub środków równoważnych.
 • Możliwość dofinansowania odnawialnych źródeł energii z PO IiŚ jest uzależniona od mocy planowanej instalacji, przy czym dla różnych technologii wyznaczono różne poziomy mocy.
 • W przypadku farm wiatrowych wsparcie z PO IiŚ będzie można otrzymać dla farm fotowoltaicznych o mocy powyżej 2 MWe.

WIĘCEJ O PROGRAMIE


PROGRAM ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH

Będzie można uzyskać dofinansowanie na inwestycje związane z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym na inwestycje w energię odnawialną i w oszczędzanie energii. Budżet - 13,5 mld euro.

WIĘCEJ O PROGRAMIE


REGIONALNE PROGRAMY OPERACYJNE

Istnieje możliwość skorzystania z 16 programów regionalnych wspierających inwestycje w OZE, skierowane do JST i przedsiębiorstw, w których firmy sektora będą mogły być wnioskodawcami. Budżet przeznaczony na ten cel, to ok. 4,3 mld euro. Znajdź fundusze w swoim regionie.

WIĘCEJ O PROGRAMIE

KONTAKT

Masz jakieś sugestie, komentarz lub pytanie? Prosimy o kontakt!

ADRES

Centrum EL-BUD
ul.Bema 1b
38-500 Sanok
 • 1